Правда про Голодомор в контексті національно-визвольної боротьби: історіографія замовчування

Публікаціїнаукові статті

Гудзь В. Правда про Голодомор в контексті національно-визвольної боротьби: історіографія замовчування / В. Гудзь // Дрогобицький краєзнавчий збірник. - 2015. - Вип. Спец.вип.2. - С. 155-165.

 

Автор аналізує стан вивчення українськими істориками причини і обставини приховування, перекручення і замовчування інформації про Голодомор у світовому політичному і науковому середовищі. На думку Віктора Гудзя, перспективними є спеціальні праці з історії діяльності радянської влади, її правоохоронних та ідеологічних структур щодо інформаційної блокади правди про голод та способів і методів дезінформації та контрпропаганди радянської агентури на Заході. Окремого вивчення потребує історія приховання і перекручення правди про Голодомор в наукових колах Заходу та сучасної Росії.