Дослідження історії Голодомору – 33 на Полтавщині

Публікаціїнаукові статті

Єрмак О. «Дослідження історії Голодомору – 33 на Полтавщині». - Історична пам’ять. 2014. № 30-31. – C. 62 - 74

 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2436/1/Yermak.pdf